TriLaw logo

JOGSZABÁLYFIGYELŐ

2019. évi XXXIV. törvény

 

Magyar Közlöny 2019/63. (IV. 11.)

 

az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS 2019. április 2-i HATÁROZATA

 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2019/99/I. (IV. 10.)

 

az európai adatvédelmi biztos által folytatott tevékenységek keretében a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az érintetteket megillető egyes jogok korlátozására vonatkozó belső szabályokról

 

2018. évi CXVI. törvény

 

 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) több rendelkezését is módosította a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvény 2019. január 1-jétől.

 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2019/91. (III. 29.)

 

Módosítja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2019. március 19-i (EU) 2019/517 RENDELETE

Hatályos: 2019. 04. 18.

 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2019/88. (III. 29.)

 

A BIZOTTSÁG 2019. március 26-i (EU) 2019/534 AJÁNLÁSA

az 5G hálózatok kiberbiztonságáról

 

 

2018. évi LXXXII. törvény

 

az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról

 

2018. évi LXXV. törvény

 

a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről

 

Az igazságügyi miniszter 25/2018. (IX. 3.) IM rendelete

 

az adatkezelési engedélyezési eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

 

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

 

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

Digitális archiválás szabályairól szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet

 

 

A pénzügyminiszter 2/2018. (VI. 1.) PM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet módosításáról

 

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2018/112. (V. 2.)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2018. április 18-i (EU) 2018/644 RENDELETE

 

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról

 

Hatályos: 2018. 05. 22.

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2018/109. (IV. 27.)

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ EGB) INFORMÁCIÓJA

 

 

16. számú előírásáról - Egységes rendelkezések a következők jóváhagyásáról: I.A gépjárművekben utazók biztonsági övei, utasbiztonsági rendszerei, gyermekbiztonsági rendszerei és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerei II.Biztonsági övekkel, a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető berendezésekkel, gyermekbiztonsági rendszerekkel, ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekkel és i-Size gyermekbiztonsági rendszerekkel felszerelt járművek [2018/629]

Magyar Közlöny 2017/3. (I.11.)

 

1/2017. (I. 11.) NMHH rendelet

 

 

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet módosításáról

Magyar Közlöny 2017/4. (I.12.)

 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet

 

 

 

 

 

 

 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

 

 

 

 

 

 

199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

 

A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról

 

Módosítja: 4/2017. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 01. 13.

 

 

 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 

Módosítja: 4/2017. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 01. 13.

 

 

 

Az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális

szolgáltatási díjról

 

Módosítja: 4/2017. (I. 12.) Korm. r.

Hatályos: 2017. 01. 13.

Európai Unió Hivatalos Lapja L 2017/9. (I. 13.)

 

AZ EGYESÜLT NEMZETEK EURÓPAI GAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK (ENSZ EGB) INFORMÁCIÓJA 138. számú előírásáról

 

Egységes rendelkezések a csendes közúti járművek korlátozott hallhatóságuk tekintetében történő jóváhagyásáról [2017/71]

 

Magyar Közlöny 108. szám – 2016. július 21.

 

207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

 

 

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2016. július 25.

 

Magyar Közlöny 96. szám – 2016. július 1.

 

 

 

Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

Magyar Közlöny 92. szám – 2016. június 27.

 

2016. évi XCIII. törvény

 

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről

Magyar Közlöny 90. szám – 2016. június 23.

 

2016. évi LXXVII. törvény

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

Magyar Közlöny 88. szám – 2016. június 17.

 

2016. évi LXVII. törvény

 

 

 

 

 

 

 

2016. évi LXVIII. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kúria 1/2016. PJE jogegységi határozata

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

 

Hatályos: 2016. június 18., 2016. július 17., 2016. szeptember 1., 2016. október 1., 2017. január 1., 2017. január 18., 2017. december 31., 2018. január 1., 2018. január 2.

 

 

A jövedéki adóról

 

Hatályos: 2016. november 1., 2017. január 1., 2017. január 2., 2017. július 1., 2017. július 2., 2018. január 1.

Hatályát veszti a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény.

Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény.

 

 

A deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdésekről (2016. június 6.)

 

Magyar Közlöny 87. szám – 2016. június 15.

 

2016. évi LXVI. törvény

 

 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

 

Hatályos: 2016. június 16., 2016. július 1., 2016. július 16., 2016. augusztus 1., 2016. szeptember 1., 2017. január 1., 2017. július 1., 2018. január 1.

 

Magyar Közlöny 86. szám – 2016. június 14.

 

 

 

 

 

 

 

2016. évi LXIII. törvény

 

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.)

 

Hatályos: 2016. július 1.

 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

 

Hatályos: 2016. június 15.

Magyar Közlöny 85. szám – 2016. június 13.

 

2016. évi LXIII. törvény

 

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2016. július 1.

 

Magyar Közlöny 84. szám – 2016. június 13.

 

137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

 

 

 

 

 

 

139/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

 

Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

 

Hatályos: 2016. július 1.

 

 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2016. július 1.

 

 

 

Magyar Közlöny 79. szám – 2016. június 7.

 

123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

 

 

 

A perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

 

Hatályos: 2016. június 8., 2016. július 1.

 

Magyar Közlöny 76. szám – 2016. június 1.

 

2016. évi LIII. törvény

 

 

 

A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról

 

Hatályos: 2016. július 1., 2016. július 3., 2016. szeptember 18., 2016. október 1., 2017. január 1., 2018. január 1., 2019. január 1.

 

Magyar Közlöny 72. szám – 2016. május 24.

 

18/2016. (V.24.) MNB rendelet

 

 

 

A jegybanki alapkamat mértékéről

 

Hatályos: 2016. május 25.

 

Magyar Közlöny 71. szám – 2016. május 20.

 

2016. évi XL. törvény

 

 

 

 

 

 

2016. évi XLII. törvény

 

 

 

 

 

2016. évi XLIX. törvény

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

 

Hatályos: 2016. június 30., 2016. július 1.

 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról

 

Hatályos: 2016. július 4., 2016. szeptember 17.

 

 

Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról

 

Hatályos: 2016. szeptember 1.

 

Magyar Közlöny 57. szám – 2016. április 25.

 

86/2016. (IV. 25.) Korm. rendelet

 

 

 

A jelentős befolyásoló erejű lineáris audiovizuális médiaszolgáltató legnagyobb éves átlagos közönségarányú lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásáért járó programdíjról

 

Hatályos: 2016. április 26.

 

Magyar Közlöny 53. szám – 2016. április 15.

 

2016. évi XXIII. törvény

 

 

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

 

 

Hatályos: 2016. április 15.

Magyar Közlöny 16. szám – 2016. február 10.

 

17/2016 (II.10.) Korm. rendelet

 

 

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

 

 

Hatályos: 2016. február 11.

Magyar Közlöny 16. szám – 2016. február 10.

 

16/2016 (II.10.) Korm. rendelet

 

 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

 

 

Hatályos: 2016. február 11.

 

Magyar Közlöny 207. szám – 2015. december 29.

 

473/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi

beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról közbeszerzésekről

 

Magyar Közlöny 207. szám – 2015. december 29.

 

2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

 

 

Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról

 

Magyar Közlöny 142. szám – 2015. október 2.

 

2015. évi CXLIII. törvény

 

 

A közbeszerzésekről

 

 

 

Hatályos: 2015.11.01.

Magyar Közlöny 125. szám – 2015. szeptember 8.

 

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

 

 

 

 

 

 

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

 

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

 

Hatályos: 2015.09.09.

 

 

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

 

Hatályos: 2015.09.09.

 

Magyar Közlöny 121. szám – 2015. augusztus 31.

 

19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

 

 

 

 

 

A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

 

Hatályos: 2015.09.01.

Magyar Közlöny 120. szám – 2015. augusztus 28.

 

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

 

 

 

 

 

 

16/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

 

A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról

 

Hatályos: 2015.09.01.

 

 

A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól

 

Hatályos: 2015.09.01.

 

Magyar Közlöny 106. szám – 2015. július 21.

 

23/2015. (VII. 21.) MNB rendelet

 

 

 

 

 

 

5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet

 

A jegybanki alapkamat mértékéről

(1,35%)

 

Hatályos: 2015.07.22.

 

 

 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható

közvetítőválasztásról

 

Hatályos: 2015.11.01.

 

Magyar Közlöny 103. szám – 2015. július 15.

 

4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelet

 

 

 

 

 

 

41/2015. (VII. 15.) BM rendelet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/2015. (VII. 15.) BM rendelet

 

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

 

Hatályos: 2015.07.16.

 

 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

 

Hatályos: 2015.07.16.

 

 

Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről

 

Hatályos: 2015.07.16.

 

Magyar Közlöny 102. szám – 2015. július 13.

 

2015. évi CXXIV. törvény

 

 

 

A nemzeti akkreditálásról

 

Hatályos: 2015.07.14.; 2016.01.01.

 

TriLaw Ügyvédi Társulás

1194 Budapest, Áchim András utca 110.

Telefon: +36 20 934 4777

               +36 20 980 3114

E-mail: trilaw@trilaw.hu

Ezt a honlapot a TriLaw Ügyvédi Társulás tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88913/2015.

A honlapon megjelenő nevek és logók a jogosultak előzetes hozzájárulásával kerültek feltüntetésre.

Tárhelyszolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.

Honlapkészítő: Adventure Consulting Bt.